Van Eyken verlaat gevangenis na blunder justitie

Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (UF) heeft de gevangenis verlaten. De man was dinsdag onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord, maar dat blijkt niet ondertekend door de onderzoeksrechter. Van Eyken kan nu in dit dossier niet meer onder aanhoudingsbevel geplaatst worden, tenzij er nieuw bezwarende elementen tegen hem opduiken.

Van Eycken verliet in de namiddag de gevangenis en reageerde kort voor de pers: "Ik ben tevreden dat ik vrijgelaten ben, het is niet aangenaam om hier te verblijven. Dat ik betrokken ben in een moordonderzoek is onmogelijk. Er zijn genoeg feiten in het dossier die het tegendeel bewijzen. Mijn zitje in het parlement heb ik nooit afgestaan, dus ik hoop snel terug mijn vrienden te zien en verder te werken."

Kogel in het hoofd
De politicus was in verdenking gesteld voor de moord op de 45-jarige Marc Dellea, op 8 juli 2014. Dellea werd die dag dood aangetroffen in zijn appartement, met een kogel in het hoofd. Het gerechtelijk onderzoek leidde midden oktober tot de aanhouding van zijn weduwe, Sylvia B. Uit het onderzoek was immers gebleken dat het koppel op scheiden stond, onder meer omdat Sylvia B. een relatie zou hebben met UF-politicus Christian Van Eyken, en het oneens was over het hoederecht over hun gezamenlijke dochter.

Huiszoekingen
Tijdens het onderzoek werden, begin oktober, ook huiszoekingen uitgevoerd in de woning van Christian Van Eyken in Zaventem en in zijn kantoor in het Vlaams Parlement. Dinsdag werd Van Eyken dan door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld. "Bij de voorbereiding van het dossier voor de raadkamerzitting, heeft de substituut van het parket vastgesteld dat de kopie van het aanhoudingsbevel dat in het dossier steekt, niet ondertekend was", zegt de woordvoerster. "Bij nazicht is gebleken dat ook de andere kopieën en het origineel de handtekening van de onderzoeksrechter niet droegen. Het parket heeft dan ook bijkomende vorderingen genomen en de vrijlating van meneer Van Eyken gevraagd."

Bezwarende elementen
Het moordonderzoek loopt wel gewoon verder. Het is niet omdat hij vrijgelaten wordt, dat hij ook vrijgesproken wordt. Het verschil is dat Christian Van Eycken meteen vrijkomt, mogelijk zelf vandaag nog.

Sanctie
Christian Van Eyken blijft intussen elke betrokkenheid bij de feiten ontkennen, meldt zijn advocaat, Pierre Monville. Die toonde zich verrast door de procedurefout.  "Dit is een fout die bijna nooit gemaakt wordt, maar de wet is natuurlijk de wet", zegt de strafpleiter. "De sanctie die de wet voorziet is in dit geval duidelijk, mijn cliënt moet vrijgelaten worden en dat zal in de loop van de dag gebeuren."

Niet eerste keer
Het is niet de eerste keer in België dat er een procedurefout of een blunder gebeurt bij het gerecht. Toch kunnen weinig mensen het verklaren. Volgens professor strafrecht Philip Traest (UGent), zijn het nooit moedwillige fouten. Olivier Leroux, die het aanhoudingsbevel van Christian Van Eyken vergat te ondertekenen, staat bovendien bij zijn collega’s bekend als een uitstekende onderzoeksrechter.