"Leer kinderen meer over latere leven"

Vlaamse ouders willen dat hun kinderen beter voorbereid worden op het echte leven. Zo moeten ze met geld leren omgaan, hun talen beter leren maar vooral: klaargestoomd worden voor het bedrijfsleven. Tot die conclusie kwam het Ouderforum, een panel van 24 ouders die debatteerden over de toekomst van het onderwijs.

Het Ouderforum kwam er onder stimulans van de Koning Boudewijnstichting. Drie weekends lang debatteerden 24 ouders, zorgvuldig geselecteerd uit alle lagen van de bevolking, over hoe het onderwijs er in 2030 moet uitzien. Wat blijkt: de ouders willen vooral dat hun kinderen meer voorbereiding krijgen op hun volwassen leven.

Geld en taal
Dat begint bij geldzaken. Kinderen worden daar nu te weinig in onderwezen, waardoor ze er later misschien niet zo goed mee om kunnen. En ook de talen moeten meer aandacht krijgen, want nu presteren ze te weinig op dat vlak.

Bedrijfsleven
Maar het belangrijkste onderdeel is het slopen van de muren tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. "De werkplek is de ideale plaats om probleemoplossend denken en creativiteit aan bod te laten komen, om theorie en praktijk te mengen", vinden de 24. Bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) volgt het Ouderforum en wil er werk van maken. Toch waarschuwt ze ook: “ik wil er tegelijk op wijzen dat een school niet louter dient om producten voor de arbeidsmarkt af te leveren. Een school is vooreerst een plaats waar je kennis opdoet en talenten leert ontdekken."

"Stageplaats voor elke jongere"
Minister van Onderwijs Hilde Crevits bekijkt hoe ze elke jongere een stageplaats kan geven. Ze denkt bijvoorbeeld aan snuffelstages, waarbij jongeren een week lang meelopen in een bedrijf.