Stefaniatunnel tijdelijk heropend?

De Brusselse regering zal alles in het werk stellen om de volledige renovatie van de Stefaniatunnel te garanderen. Ze laat ook bestuderen of de tunnel opnieuw geopend kan worden door middel van een tijdelijke constructie, in afwachting van de renovatie. Dat kondigden minister-president Rudi Vervoort en minister van Mobiliteit Pascal Smet maandag in de vooravond op een persconferentie.

Het Brussels gewest telt 25 tunnels met een totale lengte van 11 kilometer. Al deze tunnels dateren van vóór de oprichting van het gewest, op de Belliardtunnel na. De Stefaniatunnel, die sinds 22 januari gesloten is, werd eind jaren '50 gebouwd. Het volledige net is verouderd, benadrukte Vervoort.

De regeringsleden benadrukten dat de keuze om de Stefaniatunnel te sluiten enkel uit veiligheidsoverwegingen is gemaakt. De kosten van de renovatie van alle tunnels wordt geschat op 550 miljoen à 1 miljard euro, luidde het. "We vragen geen geld", zegden zowel Vervoort als Smet. Voor de minister-president moet er een budgettair mechanisme gevonden worden om de kosten voor de renovatie van de tunnels budgettair neutraal te houden. Dat kan volgens Smet bijvoorbeeld door beroep te doen op de Europese Investeringsbank of te werken met een PPS-constructie, maar dan zouden de gebruikers van de tunnels (tol) moeten betalen. Maar "Brussel vraagt geen geld", verklaarden zowel Smet als Vervoort.

Pascal Smet zei herhaaldelijk dat hij niet naar het verleden wilde kijken. Maar hij herinnerde eraan dat hij in zijn eerste mandaat als Brussels minister van Mobiliteit (2004-2008) vastgesteld had dat er geen systematische controle van de veiligheid van de Brusselse tunnels gebeurde. "Ik heb in 2008 als eerste een apart begrotingsartikel Tunnelveiligheid gecreëerd. Daarvoor werd 10 miljoen euro ingeschreven", zei de sp.a'er. De jaren nadien schommelde het bedrag, maar bij de start van deze legislatuur verhoogde Smet de middelen voor de veiligheid en renovatie van de tunnels tot 30,5 miljoen, zowel vorig als dit jaar.

Met de sluiting van de Leopold II-tunnel vannacht werd nog maar eens een vervolg gebreid aan een lange reeks tunnelproblemen in de hoofdstad. Een overzicht.

De Kruidtuintunnel en Rogiertunnel werden in november 2015 urenlang afgesloten nadat een stuk beton van 2 meter op 1 meter uit het plafond naar beneden was gevallen, recht op een wagen. Toch vielen er geen gewonden.

Ook in de Leopold II-tunnel vielen vorig jaar brokstukken naar omlaag. Gisteren was het opnieuw zover, en werd de tunnel een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Na twee grondige inspectie werd de tunnel vrijgegeven.

Het was bovendien al het tweede incident op een week tijd, want enkele dagen terug waren er al zware problemen met de Stefaniatunnel. Daar is het gevaar zelfs zo groot dat beslist werd de tunnel een jaar te sluiten om zo broodnodige renovatiewerken uit te voeren. De bewapening in het beton is immers aangetast door roest. Daardoor draagt het niet meer bij aan de stabiliteit en kan het beton scheuren.