Dossier Vluchtelingencrisis

223 vluchtelingen verloren statuut

De jongste vijf jaar hebben 223 mensen hun statuut van vluchteling in ons land verloren. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, schrijven de kranten van Sudpresse. In dezelfde periode werden ook 279 asielzoekers uitgesloten van de procedure om het vluchtelingenstatuut te bekomen. In 2015 ging het om respectievelijk 41 en 62 personen.

Het verlies van het beschermend statuut kan gebeuren als blijkt dat de persoon fraude heeft gepleegd om erkend te worden als vluchteling, bijvoorbeeld door leugenachtige verklaringen af te leggen. Anderzijds kan men uit de procedure gesloten worden als men nog wel aan de voorwaarden voldoet, maar zware fouten heeft gemaakt in zijn land van origine (bijvoorbeeld terrorisme, misdaden...).

Deze personen kunnen niet gedwongen uitgewezen worden, omdat België hen niet naar een land kan repatriëren waar ze het risico lopen gemarteld of ter dood veroordeeld te worden.