Vlaams Belang leert vrouw zich te weren

Vlaams Belang start begin februari in het Antwerps partijsecretariaat een cursus zelfverdediging voor vrouwen. "Na een theoretische voorlichting over wat kan en mag, zal een professionele karateleerkracht zelfverdedigingstechnieken aanleren", kondigt Filip Dewinter in De Zondag aan. Hij erkent ook dat hij zelf een cursus van zes maanden volgt om een wapenvergunning aan te vragen: "Ik wil thuis een wapen om mij en mijn gezin te kunnen beschermen. Sinds november sta ik niet meer onder strikte bescherming van de federale politie. Ik moet dit wel doen."

"Als de overheid niet in staat is om het recht op veiligheid voor vrouwen te garanderen dan moeten vrouwen zichzelf leren verdedigen. De boodschap is simpel: Blijf van mijn lijf... Een weerbare vrouw telt immers voor twee", ligt initiatiefneemster Anke Van dermeersch, Vlaams parlementslid en senatrice, toe. De workshops worden verspreid over drie avonden waarbij vrouwen de kans krijgen om een aantal zelfverdedigingstechnieken aan te leren.

Legalisatie pepperspray
Dewinter pleit in De Zondag nog voor een weerbare samenleving. Hij herhaalt daarbij zijn pleidooi voor een uitbreiding van het begrip "recht op zelfverdediging". Voor hem moeten zelfverdedigingswapens die geen blijvend letsel veroorzaken zoals pepperspray of stroomstootwapens gelegaliseerd worden. Daarnaast pleit hij voor een versoepeling van de wapenwetgeving, cursussen zelfverdediging voor scholieren en de invoering van een verplichte burger- of legerdienst, waarbij weerbaarheid centraal staat.

"Veiligheidsmonopolie niet bij overheid"
Dewinter stelt in De Zondag nog dat het "veiligheidsmonopolie niet enkel bij de overheid mag en kan liggen. De burger heeft het recht om zichzelf te verdedigen maar ook de plicht om ter zake zijn verantwoordelijkheid te nemen. De softideologie heeft een halfzachte samenleving gecreëerd. We moeten terug naar een weerbare samenleving waarbij de burger in staat is om letterlijk en figuurlijk terug te slaan."

De eerste "Blijf van mijn lijf"-workshops vinden plaats op maandag 1, 8 en 15 februari in het Antwerps Vlaams Belang-secretariaat. Daarna zullen ook elders in Vlaanderen soortgelijke workshops door het Vlaams Belang worden georganiseerd.