Stefaniatunnel zeker één jaar gesloten

De Stefaniatunnel in Brussel gaat voor minstens één jaar dicht. Dat is het gevolg van een grondig onderzoek door Brussel Mobiliteit en het onafhankelijk studiebureau Egis. De sluiting is nodig door het risico op stabiliteitsverlies en om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren. Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet bevestigt de sluiting voor minstens één jaar.

Volgens het studiebureau kan een reëel stabiliteitsverlies bestaan in het noordelijke deel van de Stefaniatunnel. Een grondige renovatie is noodzakelijk alvorens de tunnel heropend kan worden, luidt het. Er worden onmiddellijk ingenieursstudies opgestart. In afwachting worden stabiliteitswerken uitgevoerd.

De Stefaniatunnel werd eerder deze maand gesloten nadat er tijdens een grondige inspectie in het plafond van de tunnel scheurtjes in het beton waren ontdekt. Om mogelijk vallende brokstukken te voorkomen, werd beslist het aangetaste beton te verwijderen. Daarbij kwam aan het licht dat de bewapening sterk aangetast is door corrosie waardoor het beton kan barsten. Dat dreigde gevolgen te hebben voor de stabiliteit van de Stefaniatunnel. Die werd de voorbije week dan extra grondig onderzocht door Egis.

De tunnel bestaat uit twee afzonderlijke delen: het noordelijke deel tussen de inrit Poelaert en het begin van de lus Stefania is opgetrokken in gewapend beton, het zuidelijk deel tussen de lus Stefania en de uitrit richting Ter Kameren is gebouwd in niet gewapend beton. Het is vooral het noordelijk deel dat een risico vormt. Op sommige plaatsen ligt de wapening bloot en dat vormt een groot risico in geval van brand van een voertuig. Daarnaast is de wapening aangetast door roest waardoor ze niet meer bijdraagt tot de weerstand.