België stuurde 10.081 vluchtelingen terug

Vorig jaar heeft ons land in totaal 10.081 mensen teruggebracht naar hun land van herkomst. Dat zijn er vijftien procent meer dan vorig jaar. Opvallend is de stijging van het aantal teruggestuurde criminelen: dat aantal ging van 625 naar 1.437, een stijging van maar liefst 129 procent.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft deze cijfers net bekend gemaakt. Hij liet ook weten dat hij volgend jaar nog 1.000 mensen extra wil terugsturen. “We zijn er in geslaagd om fors meer te doen met minder middelen. Dat laat het beste verhopen voor 2016, want de capaciteit in de gesloten centra verhoogt van 528 plaatsen vandaag naar 610 in juli. Dat moet ons in staat stellen om nog eens 1.000 personen meer te repatriëren”, aldus Francken.

De vluchtelingen die teruggestuurd werden, werden ofwel gedwongen via de gesloten centra, ofwel vrijwillig met assistentie van de Belgische overheid. In 2015 werden in totaal 35.451 asielaanvragen ingediend in ons land.