Meer examens op maat dan ooit

Meer en meer studenten leggen een examen op maat af in universiteiten en hogescholen, omdat ze dyslectisch of autistisch zijn, ADHD of nog een andere functiebeperking hebben. Dat schrijft De Morgen.

De examens van die studenten zijn dan aangepast aan hun specifieke situatie. De student krijgt bijvoorbeeld meer tijd of de examenvragen worden voor hem of haar voorgelezen.

De universiteiten en hogescholen krijgen massaal meer vragen van studenten om een aangepast examen af te leggen. Aan de KU Leuven bijvoorbeeld, steeg het aantal studenten met functiebeperking van 374 in 2005 tot 1455 in 2014. Ook aan de universiteit in Gent zien ze een duidelijke toename: terwijl in 2010 nog 582 studenten een bijzonder statuut hadden, waren dat er vorig academiejaar 1.127. En in de Hogeschool Gent meldde vorig academiejaar bijna 20 procent dat hij een functiebeperking had. Het gros daarvan verwijst naar een leerstoornis of een psychiatrische functiebeperking zoals ADHD of autisme.

Wettelijk verplicht
Maatschappelijk is er veel meer aandacht voor stoornissen en ook het aantal jongeren dat een bijzondere diagnose mee krijgt, stijgt. Sinds 2008 zijn onderwijsinstellingen in België wettelijk verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien voor studenten met een functiebeperking.