Organisatie 'verkoopt' baby's voor €80.000

De Amerikaanse organisatie Baby Bloom komt eind januari in Brussel homokoppels warm maken om een draagmoederbaby te ‘kopen’. Kostprijs: minstens 80.000 euro, met alle extra kosten kan het al snel oplopen tot boven de 100.000 euro. Er is dus sprake van commercieel draagmoederschap, en dat is in België verboden.

Momenteel wordt het draagmoederschap in vier fertiliteitscentra in ons land toegepast, maar dat gebeurt in een juridische schemerzone bij gebrek aan een wettelijk kader. Eind vorig jaar werd het onderwerp besproken in de Senaat. Alle fracties drongen aan op een wetgevend initiatief, behalve cdH. Zijn zijn voor een totaalverbod op draagmoederschap. Iedereen was het erover eens dat commercieel draagmoederschap verboden moet worden.

Wetgeving
Er is nu een rapport klaar met voorstellen waarover de Kamer zich nog deze legislatuur moet uitspreken. Draagmoederschap veronderstelt een genetische band tussen het kind en minstens één van de wensouders. Voor hen moet het fysiologisch onmogelijk zijn om een zwangerschap te voldragen. Zij moeten ook een band hebben met België en het draagmoederschap dient ook begeleid te worden door een fertiliteitscentrum.

Er moeten ook duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partijen en de draagmoeder heeft recht op een financiële compensatie voor de kosten, en eventueel ook voor het inkomensverlies. Het kind heeft bovendien ook het recht om zijn afkomst te kennen.

Men Having Babies
Vorig jaar organiseerde het Amerikaanse bedrijf Men Having Babies al een seminarie rond commercieel draagmoederschap. Dat leidde tot verontwaardiging bij experts. Ook de Belgische holebibeweging distantieerde zich van het initiatief.

Baby D.
De hele discussie doet denken aan het verhaal van baby D. Vlak na de geboorte in 2005 ontstond een strijd over Donna. Haar Belgische draagmoeder droeg haar voor een Belgisch stel, van wie de man ook de biologische vader van Donna is. De draagmoeder kreeg een conflict met het stel, waarna het Nederlandse koppel Wim en Nathalie Jansen de baby konden adopteren. Haar biologische vader Bart Philtjens legde zich hier niet bij neer en begon rechtszaken. Een rechtbank in Utrecht bepaalde in 2009 dat Donna bij haar Nederlandse ouders mocht blijven.