Stond er bij u ook ‘Pellepatat’ op menu?

Het is de eerste maandag na Driekoningen, op veel plaatsen vieren ze dan Verloren maandag. Dat gaat al terug tot de veertiende eeuw. De maandag na driekoningen werden de nieuwe leden van de gilden ingezworen, en dan was het feest. In Antwerpen met worstenbroodjes en appelbollen, in het Pajottenland met ‘boestering’ en ‘pellepatat’.