1 op de 5 Vlamingen heeft vreemde roots

Eén op de vijf inwoners van Vlaanderen heeft vreemde roots. Dat blijkt uit de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor. In 2015 hadden 504.130 inwoners van Vlaanderen niet de Belgische nationaliteit. Ofwel bijna dubbel zoveel als 15 jaar geleden. Aangevuld met het aantal vreemdelingen die ondertussen Belg werden en hun kinderen wordt dat 1,2 miljoen inwoners, ofwel 1 op 5 inwoners van Vlaanderen die vreemde roots heeft. 1 op 3 kinderen tot en met 5 jaar heeft in Vlaanderen een buitenlandse herkomst.

De grootste groep vreemdelingen in ons land zijn Nederlanders, met 133.043 inwoners goed voor 26% van het aantal vreemdelingen in Vlaanderen. Gevolgd door Polen (7%), Marokkanen (6%), Italianen (5%), Roemenen, Fransen en Turken (elk 4%). De top 10 wordt vervolledigd door Spanjaarden, Bulgaren en Portugezen. In de top 10 van niet-EU-nationaliteiten in Vlaanderen staat Marokko op één, met 27.950 inwoners, gevolgd door 18.527 inwoners uit Turkije en 7.443 uit Rusland.

Col2

Uit de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor blijkt dat vooral in de steden het aantal personen van vreemde herkomst stijgt, maar ook op het platteland wordt diversiteit steeds meer een realiteit. In Antwerpen wonen de meeste personen met buitenlandse herkomst, namelijk 227.599. Gevolgd door Gent (73.246) en Genk (36.023).

Aantal personen van buitenlandse herkomst per gemeente

Voor Antwerpen staat dat gelijk aan 44,5% van het totaal aantal inwoners, voor Genk is dat 55,1% van de totale bevolking van de stad. Daarmee is Genk de meest diverse centrumstad van Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen.

Aandeel (%) personen van buitenlandse herkomst per gemeente