Belgische chauffeur vaker verstrooid?

Belgen voelen zich in vergelijking tot de Europese buren vaker geconfronteerd met onoplettende bestuurders. Dat blijkt uit de resultaten van de nationale VerkeersONveiligheidsenquête van het BIVV, die dit jaar ook in onze vier buurlanden werd uitgevoerd. Het onderzoek toont ook aan dat een grote meerderheid van de Belgen voorstander is van nultolerantie inzake alcohol voor startende bestuurders.

Het BIVV neemt sinds 2012 elk jaar een nationale VerkeersOnVeiligheidsEnquete af, om te weten hoe (on)veilig de Belg zich in het verkeer voelt en gedraagt. Dit jaar is de enquête ook afgenomen in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Verstrooidheid
Van de 5 landen waar het BIVV-onderzoek plaatsvond, verklaren de Belgische respondenten het vaakst te maken te krijgen met verstrooide autobestuurders. In het algemeen signaleren de Belgen vaker een respectloos rijgedrag dan hun buren. Ofwel rijden de weggebruikers op de Belgische wegen onoplettender en agressiever, ofwel winden de Belgen zich sneller op over dergelijk onaangepast gedrag.

Alcohol achter het stuur
Het BIVV peilde ook naar de frequentie waarmee automobilisten de auto gebruiken wanneer ze meer gedronken hebben dan wettelijk toegestaan. 22% van de Fransen en bijna 20% van de Belgen erkenden dat ze in de voorbije 30 dagen één of meerdere keren onder invloed gereden hadden. Dat is twee keer meer dan bij onze buren uit het noorden en het oosten.

Onveiligheid zwakke weggebruiker
De zwakke weggebruikers voelen zich het meest onveilig. Dit onveiligheidsgevoel betreft vooral de bromfietsers en motorfietsers, gevolgd door de fietsers. Een vergelijking tussen de gewesten leert dat de fietsers zich in Vlaanderen het veiligst voelen, in Brussel iets minder en in Wallonië het minst. In vergelijking met de buurlanden, voelen de fietsers zich het veiligst in Nederland en in Duitsland, uitgerekend de landen met het grootste aantal weggebruikers dat aangeeft zich ook per fiets te verplaatsen.

Oorzaak ongevallen
Voor de Belg is alcohol achter het stuur de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen. Onze Europese buren zoeken het meer bij snelheid. Verstrooidheid, drugs en agressiviteit vervolledigen deze top vijf. Tot slot halen Belgen, meer dan hun buren, de slecht onderhouden wegen aan als ongevalsfactor.