Amper plaats in Brusselse scholen

Tot 27 januari kunnen Brusselse ouders hun kind in het Nederlandstalige onderwijs aanmelden. Broers en zussen van kinderen die al school lopen, kregen voorrang en konden al in oktober aanmelden. Nu al is duidelijk dat er te weinig plaatsen zullen zijn. Het burgerplatform Ieder Kind Een Stoel stapt naar de rechter.

Ieder Kind Een Stoel wil naar de rechtbank trekken "met concrete cases van ouders en kinderen die geen plaats vonden in het Brusselse onderwijs of hierdoor schade lijden." De organisatie bestaat uit burgers die het niet aanvaarden om in een stad te leven die de toekomstige generatie al vanaf haar 2,5 jaar kansen ontzegt, aldus een officiële mededeling. Ouders moeten immers kunnen rekenen op een plaats in een school voor hun kinderen.

Het initiatief zal een juridische procedure starten tegen alle overheden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsgebrek in het Brusselse onderwijs, zowel het Nederlandstalige als het Franstalige. Om de kosten van de procedure te dekken werd een crowdfundingcampagne opgestart die zo’n 18.000 euro moet opbrengen.