Geens wil hardleerse wegpiraten in de cel

Minister van Justitie Koen Geens wil de straffen voor verkeersdelicten laten herzien. Dat moet ertoe leiden dat hardleerse wegpiraten wel degelijk naar de gevangenis moeten, ook als de gevangenisstraf onder het jaar wordt afgeschaft. Dat meldt De Standaard. 

Zware verkeersovertredingen, zoals vluchtmisdrijf, worden op dit moment hooguit bestraft met enkele maanden celstraf. De straf kan hoger bij recidive of wanneer er slachtoffers vallen, maar toch heerst er veel frustratie omtrent de straffeloosheid in het verkeer. "Ik begrijp de frustratie over de strafuitvoering volledig", aldus Geens. "Een straf moet worden uitgevoerd, ook al is het een korte." 

Geens drukte een tijd geleden al uit de gevangenisstraffen onder het jaar te willen afschaffen, maar wil nu ook de strafmaat voor wegpiraten aanpassen. "Ik combineer de afschaffing van gevangenisstraffen onder één jaar met een herziening van de strafmaten. Er zullen dus ongetwijfeld misdrijven zijn waarbij we de strafmaat opdrijven. Hardleerse wegpiraten ontsnappen niet aan hun celstraf." 

Om zijn plan uit te voeren stelt Geens samen met minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een groep experts samen die het verkeersstrafrecht zullen doorlichten. "Hun werk zal ervoor zorgen dat wegpiraten op de juiste manier gestraft worden."