Kerstboodschap koning enkel over terreur

Koning Filip heeft het in zijn kerstboodschap maar over één ding: terreur. Dat is ongezien, maar de koning wilde het zelf zo, om zijn boodschap meer kracht bij te zetten. Hij waarschuwt dat we ons niet mogen laten opzetten tegen elkaar en vindt dat er een nultolerantie moet zijn voor haatpredikers. Hij doet ook een oproep naar de jongeren. Zij moeten zich inzetten voor een meer harmonieuze samenleving.

“Om onze maatschappij te beschermen, is het van fundamenteel belang ons niet te laten intimideren. Dat is net wat onze tegenstanders beogen. Ik heb er vertrouwen in dat wij één zullen blijven”, klinkt het. “Wie zijn geloof belijdt met eerbied voor de universele waarden van de mens mogen we niet over dezelfde kam scheren als de individuen die hun godsdienst misbruiken.”

Bedankt veiligheidsdiensten

De koning steunt ook het beleid van de regering en bedankt haar en de veiligheidsdiensten voor het werk. “De recente gebeurtenissen hebben bewezen hoe belangrijk het is om te investeren in justitie, politie, het leger en de inlichtingendiensten.”

“Voorts heb ik er alle vertrouwen in dat we een harmonieuzere maatschappij kunnen opbouwen. En dan richt ik me in het bijzonder tot de jongeren. Investeer in jullie energie en talent in alles wat ons samenbrengt. Want evenwicht binnen een gezin, een wijk, een gemeente, een regio of een land, hangt in eerste instantie af van de manier waarop wij met elkaar omgaan.”

Eerste keer vanuit Laken

De kerstboodschap werd voor het eerst opgenomen in Laken, en niet in het paleis in Brussel. “Dat heeft twee redenen”, vertelt VTM NIEUWS-reporter Eva Peeters. “Op het moment dat de speech werd opgenomen was er net een Europese top in Brussel en vloog er regelmatig een helikopter boven het paleis. En dat zou de opnames storen. Daarnaast is het decor van zijn woning in Laken ook warmer en gezelliger.”

Kritiek: "Zeer algemene toespraak"

De toespraak van de koning heeft geen enkel politiek gewicht, want dat mag ook niet. “Het is echt een boodschap van de koning zelf,” vertelt VTM NIEUWS-journaliste Eva Peeters. De koning is een niet-verkozen staatshoofd en moet zich dus neutraal opstellen. “De koning kan zich niet politiek uiten, dus dan krijg je een zeer algemene toespraak. Wat is het nut nog van zo'n toespraak?” luidt de kritiek van N-VA-kamerlid Veerle Wouters.

De integrale kerstboodschap: