Spoorbonden vragen om een 'ontmijner'

De spoorbonden vragen dat er een “ontmijner” wordt aangesteld om de patstelling in het sociaal conflict te doorbreken. Dat meldt Luc Piens, de topman van ACV-Transcom. De vraag is nu overgemaakt aan de voorzitter van de nationale paritaire commissie.

“Het is de bedoeling om het sociaal overleg opnieuw op gang te trekken. We zitten in een stellingenoorlog en we moeten eruit”, aldus Piens. “De ontmijner moet een kader schetsen om rond de tafel te kunnen gaan zitten met een onderhandelaar. Indien dat kader door de bonden positief wordt geëvalueerd, is een opschorting van de stakingsaanzegging bespreekbaar.”

De aanzegging om in januari vijf dagen te staken werd ingediend nadat de achterban van de twee spoorbonden de ontwerp-cao had verworpen. Die ontwerp-cao lag samen met een aantal productiviteitsverhogende maatregelen op tafel na gesprekken tussen de directies van NMBS, Infrabel en HR Rail, en de bonden.