Dossier Terreurdreiging

Dreiging kost ons land 352 miljoen

De dreiging in ons land na de aanslagen in Parijs zal de Belgische economie zo’n 352 miljoen euro gekost hebben. Dat berekende ondernemingsorganisatie VBO, dat cijfers uit de luchtvaart, detailhandel, horeca en evenementensector onder de loep nam.

Door de terreurdreiging werd er minder gewinkeld, was er minder toerisme en werden heel wat evenementen afgelast. Vooral de Brusselse economie heeft het hard te verduren. Alleen al in de week waarin het hoogste dreigingsniveau van kracht was, leden de vier onderzochte sectoren zo’n 62 miljoen euro verlies.

Voor de periode sinds de aanslagen tot het eind van het jaar wordt rekening gehouden met een terugval van 185 miljoen euro voor het Gewest. In Vlaanderen en Wallonië bedraagt het verlies respectievelijk 114 en 52 miljoen euro. Het totale kostenplaatje bedraagt zo 352 miljoen.

Imagoschade op lange termijn

Volgens Pieter Timmermans, voorzitter van het VBO, zal de impact op langere termijn vooral afhangen van hoe snel de imagoschade voor ons land hersteld kan worden. Hij stelt wel vast dat de regering de impact heeft weten te verzachten door duidelijk te communiceren en vastberaden op te treden in het veiligheidsdebat.