"Hobby's en opvang op elkaar afstemmen"

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil dat Vlaamse steden en gemeenten de naschoolse opvang hervormen om de kloof tussen school- en arbeidsuren te overbruggen. Zo zouden opvang en vrijetijdsactiviteiten beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Dat staat te lezen in Het Nieuwsblad.

Concreet kunnen muziekscholen en sportclubs hun lessen en trainingen vervroegen om beter aan te sluiten op de schooluren, of kan opvang buiten de schoolmuren georganiseerd worden. Het is in de eerste plaats aan de lokale besturen om samenwerkingsverbanden op te zetten.

In Riemst bestaat het principe al langer, met succes. Burgemeester Mark Vos stipt in wel aan dat infrastructuurmogelijkheden essentieel zijn. Als scholen en academies niet in elkaars buurt kunnen gebouwd worden, is het moeilijk om zo’n initiatief haalbaar te maken.