Hoestsiropen werken vaak niet

Het federaal geneesmiddelenagentschap gaat de samenstelling van hoestsiropen bekijken. Het gaat om de siropen met meerdere zogenoemde actieve stoffen. Die stoffen werken elkaar soms tegen, waardoor de hoestsiroop al helemaal niet werkt.

Een concreet voorbeeld is een hoestsiroop die enerzijds slijmen losmaakt, waardoor je ze moet ophoesten, maar anderzijds het hoesten zelf tegenwerkt. Compleet nutteloos en niet te begrijpen dat die in één siroop verwerkt zitten. Daarom wil het federaal agentschap voor geneesmiddelen naar hoestsiropen die maar één actieve stof hebben. Producenten mogen daarvan afwijken, maar enkel als ze het nut van meerdere stoffen kunnen aantonen.

Artsen waarschuwen bovendien dat we veel te snel naar hoestsiropen grijpen. Zeker voor kinderen kan dat een probleem zijn, omdat er vaak ook veel suiker in zit.