Binnenlandse adoptie straks weer mogelijk

Mannen of vrouwen met een onvervulde kinderwens zullen zich binnenkort opnieuw kandidaat kunnen stellen voor binnenlandse adoptie. De algemene stop die van kracht was, wordt na nieuwjaar opgeheven door een nieuw decreet, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag.

De krant baseert zich op het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een schriftelijke vraag van parlementslid Lorin Parys (N-VA).

Valse hoop
Begin dit jaar kondigde het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) een stop aan, omdat de wachtlijst te zeer was aangedikt en het centrum de ouders geen valse hoop wilde geven.

Nu wordt die stop dus afgeschaft, maar Parys stelt vast dat de wachtlijst nog altijd erg lang is. "In de realiteit wordt adoptie hiermee niet makkelijker of korter. Het aantal adoptiekinderen blijft hoe dan ook erg beperkt", zegt hij in de krant.

482 kandidaten
Eind oktober stonden er nog 482 kandidaat-adoptieouders op de wachtlijst, terwijl er amper 20 tot 30 kinderen per jaar worden geplaatst.

Ook voor adoptieouders die graag een tweede of derde kindje willen, zijn er veranderingen op til. In het verleden kregen deze mensen voorrang op de wachtlijst, nu ligt het plan voor dat zij achteraan zullen moeten aanschuiven.