De Block scoort matig op beleid

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block krijgt van een derde van de huisartsen (35,5 procent) minder dan vier op tien voor haar beleid. Nog een derde (31,1 procent) geeft de minister 5 à 6 op 10. Dat blijkt donderdag uit een lezersenquête van de Artsenkrant. Zowat 29,9 procent van de huisartsen geeft het beleid van de minister tot slot een score van 7 of meer.

Bij de artsen-specialisten liggen de resultaten anders. In deze groep geeft bijna de helft van de ondervraagde personen (47,9 procent) Maggie De Block minstens 7 op 10. Daarnaast vindt 35,7 procent een score van 5 à 6 voldoende en slechts 14,2 procent van de specialisten noemt het beleid, met een score van 4 of minder op 10, ronduit zwak.

Derdebetalersregeling
Een mogelijke verklaring voor dat verschil, en de negatievere houding bij de huisartsen, ziet Artsenkrant in de verplichte derdebetalersregeling (waarbij de patiënt alleen zijn deel van de kosten aan de zorgverlener betaalt) en in de heisa rond de financiering van de wachtposten.

Franstaligen
Per taalrol opgesplitst tot slot blijken Nederlandstaligen het beleid van De Block iets hoger in te schatten dan Franstaligen: 38,8 procent van de Nederlandstaligen geeft de minister minstens een 7, tegenover 34,5 procent bij de Franstaligen. Aan de enquête namen in totaal 1.811 personen deel.