Personeel staakt in 34 gevangenissen

In de 34 gevangenissen van het land is donderdagavond omstreeks 22 uur een staking begonnen. De actie in gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV, ACOD en VSOA) duurt in regel 24 uur, al dekt het ACV stakers in tot zaterdag 19 december 6 uur. De stakingsoproep van de socialistische vakbond ACOD loopt tot dinsdag 22 december om 6 uur.

Al maanden onderhandelen de vakbonden met de directie van de strafinrichtingen en het kabinet van Justitie over een reeks problemen en eisen: het tekort aan personeel en aanwervingen, besparingen, een Koninklijk Besluit dat het verlof voorafgaand aan het pensioen regelt, enz. Het jongste overleg dinsdag op het kabinet van minister van Justitie leverde niets op, waardoor de ingediende stakingsaanzeggingen ingaan.

Als een positief antwoord op de eisen uitblijft, volgen er nog stakingen. Dat liet Gino Hoppe, algemeen secretaris Overheidsdiensten, eerder deze week al weten. Er zou dan gestaakt worden van zondag 27 december om 22 uur tot woensdag 30 december om 6 uur en van zondag 3 januari om 22 uur tot donderdag 7 januari om 6 uur.

ACV Openbare Diensten en de liberale vakbond VSOA gaven al aan dat zij de stakingsactie tussen Kerstmis en Nieuwjaar van het ACOD niet zullen steunen en niet erkennen.