Stookolie in 10 jaar nooit zo goedkoop

De vastgelegde maximumprijs voor stookolie zakt vandaag naar het laagste niveau sinds februari 2005. Een bestelling van minstens 2.000 liter mag maximaal 41,66 eurocent per liter kosten. Dat is een daling met 2,54 eurocent per liter, blijkt uit cijfers van de FOD Economie.

Diesel goedkoopst in 5 jaar
Ook diesel wordt vandaag weer goedkoper. Er gaat 2,4 eurocent van de maximumprijs af, wat betekent dat de pomphouders maximaal nog 1,114 euro per liter kunnen aanrekenen. Dat is de laagste maximumprijs sinds eind februari 2010.

De benzineprijs blijft deze keer ongewijzigd, maar ook die staat nog steeds op het laagste peil in meer dan zes jaar.