Voetbalclub verliest terrein door racisme

Omdat het stadsbestuur zich niet kan vinden in de "problematische houding" van voetbalclub Racing Gentbrugge tegenover kinderen en jongeren met een andere etnisch-culturele achtergrond, werd beslist om de huurovereenkomst voor de sportinfrastructuur te verbreken. De Gentse schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (sp.a) zegt dat hij ook aan een voetbalnota werkt.

"Eind maart 2015 ontving ik verschillende e-mails en brieven waarin ouders hun bezorgdheden uitten over de situatie bij voetbalclub Racing Gentbrugge", zegt schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (sp.a). "Men klaagde vooral de houding aan van het bestuur ten opzichte van de jeugdwerking. Ouders geven aan dat gemotiveerde jeugdtrainers goed werk leveren maar geen steun krijgen van het bestuur. Daarnaast maakt men zich ernstig zorgen over de houding van de bestuursleden tegenover kinderen en jongeren met een andere etnisch-culturele achtergrond."

Voorstel tot compromis

De schepen besprak de situatie met ouders, de voorzitter en een nieuwe jeugdverantwoordelijke eind april en stelde een compromis voor, want een zeventigtal ouders wilden een nieuwe club stichten. Eind augustus nam de nieuwe jeugdsportcoördinator ontslag, opnieuw kwam de problematische houding naar voor tegenover ouders met een andere etnisch-culturele achtergrond.

Huurovereenkomst verbroken

Een klacht van ouders in november was de druppel voor schepen Tapmaz. "De huurovereenkomst met Racing Gentbrugge wordt na dit seizoen verbroken, de voetbalclub kan zo nog zijn seizoen uitdoen. Maar daarna moet Racing Gentbrugge plaats ruimen voor een voetbalclub die jeugdwerking wél hoog in het vaandel draagt, een club die wél inspanningen levert om iedereen ongeacht afkomst of overtuiging te verenigen, die wel een open en transparante club wil zijn. Want laat één ding duidelijk zijn: op onze Gentse voetbalvelden is geen plaats voor racisme of uitsluiting."

Voetbalnota

Resul Tapmaz werkt momenteel aan een "voetbalnota" met vier krachtlijnen. "Voetbal is een zeer krachtig instrument om mensen samen te brengen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of maatschappelijke positie", zegt hij.