Verkeersovertreders vanaf 2016 in databank

Justitieminister Koen Geens trekt een half miljoen euro uit voor een nieuwe databank met hardleerse verkeersovertreders. Vanaf eind volgend jaar moet alle informatie over rijbewijzen meteen elektronisch in de databank Mercurius worden ingegeven. Die informatie is dan onmiddellijk toegankelijk  voor politiemensen, rechters en de dienst rijbewijzen. Nu weet de politie dikwijls niet eens, dat iemand zijn rijbewijs is ingetrokken.  

Rechters weten vaak niet welke eerdere veroordelingen er door andere rechters uitgesproken zijn. Dat werd duidelijk na het dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Vilvoorde waarbij de 12-jarige Merel omkwam. Bestuurder Muhammad A. had al zeven keer een rijverbod opgelegd gekregen maar kon toch ontsnappen aan de mazen van het net. 

Oproep
Politierechter Peter D'Hondt deed toen een oproep aan minister van Justitie Koen Geens om de manier waarop de registratie van criminaliteit gebeurt, grondig te onderzoeken. "Het is nodig om eens te kijken op welke wijze de verwerking van de gegevens gebeurt. Het is een oud zeer dat de wijze waarop de registratie van criminaliteit in dit land gebeurt nog altijd niet compatibel is met de behoorlijke werking van een overheidsapparaat”, zei hij toen. Minister Geens beloofde maatregelen en die komen er nu dus ook. De databank voor verkeersovertreders waar al jaren over gebakkeleid wordt, zal vanaf eind 2016 in voege treden.

"Alles elektronisch"
“Elke wijziging zal elektronisch kunnen worden ingegeven", klinkt het vanop het kabinet van minister Geens. "Bij bevraging van de status van het rijverbod moet deze informatie volledig toegankelijk zijn voor alle partners. De persoon die een verval van het recht tot sturen ondergaat, moet zich niet meer fysiek aanbieden om zijn rijbewijs neer te leggen of op te halen op de griffie, aangezien het dan allemaal elektronisch staat ingegeven."