Verzoeningsoverleg NMBS levert niets op

Het verzoeningsoverleg tussen de directie en de spoorvakbonden heeft niets opgeleverd. De directie heeft aan de vakbond voorgesteld een afkoelingsperiode in te lassen, daarbij werd gevraagd de stakingsaanzeggingen in te trekken. ACOD/CGSP kon hiermee niet akkoord gaan, terwijl ACV-Transcom haar beslissing zo snel mogelijk neemt. “Belangrijk voor de treinreizigers is dat die stakingen nog niet definitief beslist zijn. Dat werd gezegd bij het begin van de vergadering”, aldus VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester.

De verzoeningsvergadering startte om 14.00 uur aan het hoofdkantoor van de NMBS en maakt deel uit van de procedure bij een stakingsaanzegging. Die is intussen ook officieel ingediend door de bonden bij HR Rail. Aan het overleg nemen de vakbonden enerzijds en de directie van HR Rail anderzijds deel.

Vakbondsbaas Michel Abdissi liet aan VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester weten dat hij goede bedoelingen heeft en dus zeker openstaat voor overleg. 

Woensdag vindt een nationale paritaire commissie plaats, waarin de vakbonden en de directie paritair zijn vertegenwoordigd. Op die vergadering zal de directie, zoals eerder gemeld, de productiviteitsverhogende maatregelen in werking laten treden vanaf 1 januari. Het gaat bijvoorbeeld om de verhoging van het aantal effectieve werkdagen of de vermindering van het recht op verlofdagen in functie van de datum van oppensioenstelling. Er zal één uur per week langer moeten worden gewerkt.