Overzicht: Stroomfactuur van 675 naar 1.005 euro

De jaarlijkse energiefactuur voor een gemiddeld gezin in Vlaanderen zal toenemen van 675,63 euro op 1 januari 2015 tot 1.005 euro op 1 maart 2016. Dat heeft de Vlaamse energieregulator VREG berekend. De prijsstijging is een resultaat van allerlei prijsverhogingen. Op dit moment hebben die al gezorgd voor een stijging van 675 euro naar 799 euro. In januari loopt de factuur verder op tot 911 euro. En na de invoering van de ‘Turteltaks’ in maart zal de factuur voor een gezin met gemiddeld verbruik 1.005 euro bedragen. Een overzicht van alle kosten.

Doorrekening vennootschapsbelasting netbeheerders: gemiddeld plus 10 euro

Sinds augustus 2015 moeten de netbeheerders die in België actief zijn vennootschapsbelasting betalen. Tot dat moment waren de netbeheerders vrijgesteld van die belasting. Die extra kosten worden door de netbeheerders doorgerekend aan de consumenten. Netbeheerder Eandis berekende toen dat de doorrekening van de vennootschapsbelasting een toename van 10 tot 20 euro per jaar betekent voor een gezin met een gemiddeld verbruik.

BTW-verhoging op elektriciteit

Op 1 september 2015 werd door de federale regering een einde gemaakt aan de tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit. Daardoor is de btw op elektriciteit gestegen van 6 procent naar 21 procent. Door die maatregel is de elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin gevoelig gestegen.

Afschaffing gratis elektriciteit: plus 80 euro

Vanaf 1 januari 2016 wordt de gratis elektriciteit afgeschaft. Tot nu toe kreeg een gemiddeld gezin van vier personen 500 kWh gratis, maar vanaf 1 januari valt die korting weg. Het maakt de energiefactuur voor een gemiddeld gezin 80 tot 90 euro duurder.

Stijging distributietarieven: gemiddeld plus 12 euro per jaar

Nog op 1 januari wordt de stijging van de distributietarieven van kracht. Die nettarieven waren sinds 2013 bevroren, maar nu de bevriezing van die tarieven is afgeschaft, rekenen de Vlaamse intercommunales de exploitatiekosten en - overschotten van de groenestroomcertificaten door. Hoeveel die stijging juist bedraagt, hangt af van regio tot regio. Maar de VREG wil die saldi verspreid over vijf jaar wegwerken.

Quotumverhoging groenestroomcertificaten: gemiddeld plus 20 euro

Nog een maatregel om de kosten van de groenestroomcertificaten te dekken is de quotumverhoging die de Vlaamse regering vanaf 1 januari 2016 invoert. Vanaf dan zijn stroomleveranciers verplicht om meer groenestroomcertficaten op te kopen. De kost daarvan wordt – zoals steeds – doorgerekend in de eindfactuur van de consument. Gemiddeld stijgt die hierdoor 20 euro.

Turteltaks: plus 100 euro

Vanaf maart 2016 zal de veelbesproken ‘Turteltaks’ aangerekend worden in Vlaanderen. Met die heffing van 100 euro wil de Vlaamse regering de schuldenberg die is ontstaan door de groenestroomcertificaten wegwerken.

Aargasfactuur zakt wel

In tegenstelling tot de elektriciteitsfactuur is er wel goed nieuws voor een gezin dat aardgas gebruikt. De aardgasfactuur voor een gemiddeld gezin zal dalen van 1.291,31 euro in januari 2015 naar 1.193,98 euro in januari 2016. Reden is het goedkoper worden van aardgas, maar ook een daling van het distributienettarief op 1 januari met 20 euro (zie kaart hierboven).