Dossier Terreurdreiging

Niet enkel Molenbeek wordt ‘opgekuist’

Hoewel de focus onverminderd op Molenbeek blijft, heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) beslist om voor het uitwerken van zijn actieplan nog een reeks andere gemeenten te betrekken. Zaken als wapenhandel en druggebruik, maar bijvoorbeeld ook domiciliefraude, stoppen immers niet aan de grenzen van Molenbeek.

In nasleep van de aanslagen in Parijs werd duidelijk dat er bij heel wat terrorisme- en radicaliseringsdossiers telkens een link bestond met Molenbeek. Jambon zei de gemeente te willen "opkuisen" en beloofde een actieplan om de lokale veiligheidssituatie aan te pakken. Zijn diensten zijn daarover volop in overleg met de lokale autoriteiten, de politiezone en alle andere betrokken diensten. "Tijdens dit overleg werd duidelijk dat het eigenlijke probleemgebied ruimer is dat één bepaalde wijk in Molenbeek", verduidelijkte Jambon vandaag in de bijzondere Kamercommissie Terrorismebestrijding.

7 extra gemeentes

"Op basis van een objectieve studie aan de hand van concrete parameters zoals criminaliteitscijfers voor wapenhandel en druggebruik, alsook het aantal 'foreign terrorist fighters' op het grondgebied, werd beslist om verder te werken in een grotere zone." Concreet gaat het naast Molenbeek om Sint-Gillis, Anderlecht, Koekelberg, Laken, Schaarbeek, Sint-Joost ten Node en Vilvoorde. Iets wat MR-Kamerlid en burgemeester van Koekelbeek Philippe Pivin deed voorstellen om dan maar te spreken van het 'plan Canal', aangezien het voornamelijk gaat om de gemeenten rond de Kanaalzone.

Het plan zelf zit voorlopig nog in de studiefase, al hoopt het kabinet-Jambon het binnenkort te kunnen voorstellen. Doel is zowel het radicalisme aan te pakken als de criminaliteit en de illegale economie die daar vaak mee gepaard gaat, "met inbegrip van het herstel van de 'rule of law'". Bij de federale gerechtelijke politie van Brussel en Halle-Vilvoorde zal capaciteit worden vrijgemaakt om de "gerechtelijke doelstellingen" te halen. Er wordt ook bekeken hoe de interventiepatrouilles ondersteund kunnen worden om meer blauw op straat te krijgen. En deze week zijn al specialisten op vlak van bevolkingsinschrijving in Molenbeek geweest voor een gesprek met de bevoegde schepen en de betrokken diensten.