Buitenlanders krijgen boetes meteen

Buitenlanders die in ons land een verkeersovertreding begaan, zullen voortaan een onmiddellijke inning toegestuurd krijgen. Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) heeft de ministerraad het licht op groen gezet voor de omzetting van een Europese richtlijn, die een efficiënte vervolging van buitenlandse overtreders in alle lidstaten voor ogen heeft.

Alle Europese bestuurders zullen op basis van hun kentekenplaat kunnen worden geïdentificeerd. De Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) wordt aangewezen als nationaal contactpunt voor België om de kenplaatgegevens van een Belgische overtreder in het buitenland door te geven. De Europese tegenhangers van het DIV zullen de gegevens van de buitenlandse overtreders overmaken aan de Belgische diensten.

Automatisch systeem

Het toesturen van de onmiddellijke inning wordt volledig geautomatiseerd zodat nu ook naar buitenlandse overtreders een onmiddellijke inning verstuurd kan worden. Tot nu moest die procedure steevast via het parket verlopen. Nu zal men de gegevens van de overtreding automatisch uit de databank kunnen trekken en dat in de juiste landstaal. Elke overtreder wordt in zijn landstaal op de hoogte gebracht van de overtreding en kan zich daartegen verweren. De informatiebrief krijgt voor buitenlanders dezelfde waarde als het afschrift van het proces-verbaal.