NMBS dreigt vakbond financieel te pakken

De directie van de NMBS weigert een nieuw akkoord te sluiten met de spoorbonden over hun financiering zolang ze blijven dreigen met een staking van vijf dagen in januari. Het bestaande financieringsakkoord uit 2008 loopt eind dit jaar af. Zonder nieuw akkoord valt de financiering van de spoorbonden in januari stil. 

Volgens het bestaande akkoord kunnen de spoorbonden jaarlijks rekenen op ruim tien miljoen euro. Het geld wordt onder meer gebruikt om de tientallen volledige of gedeeltelijke vrijgestelden te betalen. “Wie vrijgesteld is voor vakbondswerk, zou dan in principe gewoon aan de sloeg moeten”, luidt het.

Daarnaast gaat er ook een forse som naar de vakbondspremies. Dat is een bedrag van ruim 125 euro dat de bonden krijgen om het lidgeld voor hun leden deels te compenseren. Maar de berekening van die som is nog gebaseerd op tewerkstellingscijfers uit het verleden. Nu de NMBS moet besparen is de directie vastbesloten om ook de kostprijs van de spoorbond “aan te passen aan deze tijd”.