Leerkrachten zijn vaker en langer ziek

Leerkrachten zijn vaker en langer ziek dan ooit. Gemiddeld gaat het om vijftien dagen per jaar. Dat schrijft De Morgen op basis van het rapport ziekteverzuim in het Vlaamse onderwijs. Stress, burn-outs en depressies eisen nog meer dan de voorbije jaren hun tol en veroorzaken liefst één op de drie ziektedagen.

In 2014 bleven leerkrachten 2.514.111 dagen thuis, fors meer dan in 2013 en het hoogste peil sinds 2009. De belangrijkste oorzaak zijn psychosociale aandoeningen. In 2014 werd liefst 36,4 procent van alle ziektedagen hierdoor veroorzaakt. Ter vergelijking: bij de federale en Vlaamse overheid zorgen psychische ziektes ‘slechts’ voor een kwart van alle verzuim.

Volgens specialisten ligt een verklaring bij het feit dat een leerkracht letterlijk alleen voor de klas staat. Elke dag opnieuw moeten zij presteren voor publiek, terwijl de uitdagingen steeds groter worden door de toenemende diversiteit en de grote groep leerlingen met zorgnoden.

Crevits bevestigt aan de redactie van QMusic en Joe FM dat er maatregelen getroffen moeten worden. "We onderhandelen momenteel over een loopbaanpact, maar ook zonder kunnen we iets doen. De bedoeling is om leerkrachten meer in team te laten werken zodat ze minder vaak het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan."