Belg drinkt vaker dan gemiddelde Europeaan

Belgen drinken vaker alcohol dan de gemiddelde Europeaan, maar consumeren per drankbeurt kleinere hoeveelheden. Dat blijkt uit de European Social Survey, waarbij 28.000 personen ouder dan 15 bevraagd werden in 15 Europese landen, waaronder 1.769 uit België. Onderzoekers van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven werkten mee aan dit onderzoek.

1 op de 10 Belgen drinkt dagelijks
Van de ondervraagde Belgen drinkt 10 procent elke dag alcohol, 24 procent doet dat meerdere keren per week en 17 procent consumeert nooit een druppel alcohol. Op een weekdag drinkt 66 procent van de Belgen alcohol en tijdens het weekend loopt dat percentage op tot 81.

Enkel Nederlanders drinken vaker
"Vergeleken met andere Europeanen komen Belgen wat betreft de frequentie van alcoholgebruik op de tweede plaats", aldus de Leuvense onderzoekster Sara Barbier. In Europa scoren enkel Nederlanders op dat vlak hoger.

2 glazen op weekdag, 3 glazen tijdens weekend
Per drankbeurt drinkt de Belg in de week 27 gram alcohol, wat overeenkomt met bijna drie standaardglazen alcohol. Tijdens het weekend stijgt dit naar 41 gram, ruim vier glazen alcohol. Wegens een kleine groep, die extreem grote hoeveelheden drinkt, geven deze cijfers evenwel een vertekend beeld. Bij de vergelijking houden de onderzoekers daarom geen rekening met de 10 procent extreemste drinkers. "Het gemiddelde voor ons land bedraagt dan 20 gram alcohol (2 glazen) op een weekdag en 30 (3 glazen) tijdens het weekend, waardoor we in Europa uitkomen op een 10e en 11e plaats", zegt Barbier.

Ieren drinken het meest per drankbeurt
De Ieren zijn de grootste drinkers in Europa. "Zowel in de week als in het weekend worden met respectievelijk 42 en 57 gram  de grootste hoeveelheden alcohol gedronken in Ierland, gevolgd door Tsjechië met respectievelijk 42 en 57 gram", aldus Barbier.

"2 alcoholvrije dagen per week"
In een reactie wijst Marijs Geirnaert, directeur van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, er op dat deze resultaten in de lijn liggen van eerdere studies. "10 procent dagelijkse drinkers in ons land is veel. Minimaal 2 alcoholvrije dagen per week is namelijk een aanvaardbare grens voor een verantwoordelijk alcoholgebruik. Ondanks de gezondheidsrisico's blijft alcohol een bijzonder sterk aanvaard genotsmiddel in ons samenleving. Het is belangrijk om mensen te blijven sensibiliseren om verantwoordelijk om te gaan met alcohol", aldus Geirnaert.