Bourgeois: "Er komt Vlaamse Klimaattop"

Er komt een grote Vlaamse Klimaattop. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) deze middag gezegd in VTM NIEUWS. Daarin zal de hele samenleving betrokken worden. “We gaan daar met zijn allen werk moeten van maken. Investeren in groene hernieuwbare energie, massaal ons gedrag veranderen en zo veel mogelijk maatregelen nemen.”

De Klimaattop zou er op korte termijn komen. “We moeten dat grondig voorbereiden. Het moet een top zijn waarvoor iedereen gemobiliseerd wordt. De grote uitdaging in Vlaanderen is om onze welvaart te behouden maar tegelijk de ombouw maken naar koolstofarme energie, want de concrete cijfers vragen om een gedragswijziging.”

Akkoord

De aanleiding is het akkoord dat de verschillende regeringen vrijdag hebben bereikt over de verdeling van de klimaatinspanningen in ons land. Om die te halen, zal volgens Bourgeois iedereen de hand aan de ploeg moeten slaan. Volgens het akkoord moet Vlaanderen tegen 2020 15,7 procent minder broeikasgassen uitstoten en 18 procent energie-efficiënter zijn. "Het zal veel inspanningen vergen om die doelstellingen te bereiken", aldus Bourgeois.

Groot engagement

In 2012 riep Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) al eens zo'n top in het leven, maar volgens de minister-president is het de bedoeling nu nog veel meer te mobiliseren. Hij meent dat de Klimaattop in Parijs een momentum biedt om door te gaan en alle sectoren bijeen te brengen. Bovendien verwacht hij dat de inspanningen tussen 2020 en 2030 nog groter zullen zijn. "We zijn begonnen aan een lang traject, daar moet een groot engagement tegenover staan."