Léonard trekt zich terug in Provence

Aartsbisschop mgr. André-Joseph Léonard trekt na zijn afscheid van het aartsbisdom Mechelen-Brussel naar Frankrijk. Dat heeft hij zaterdag te kennen gegeven tijdens een plechtige eucharistieviering in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal.

"Dierbare zonen en dochters, reken er na 13 december niet te veel op me vaak in België te zien. Ik sla een bladzijde om, na 25 jaar episcopaat in ons landje, 25 jaren van geluk.

Binnenkort zal ik, als God het wil, in Frankrijk zijn, hulpkapelaan in het heiligdom van Notre-Dame du Laus (in de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur, nvdr.), een heiligdom dat gewijd is aan de goddelijke barmhartigheid en aan het sacrament van verzoening, en zondagsonderpastoor in de parochie waar ik zal wonen en in de naburige parochies", aldus Léonard.

"Denk dus niet dat u me daar gemakkelijk zal kunnen treffen - als dat al de moeite waard zou zijn - want ik zal druk bezig zijn met mijn pastorale taken, met gebed, met lezen en schrijven, toch zolang als dat mogelijk is."

"Bijzonder kostbaar"
Léonard gaf ook te kennen dat een aantal momenten van zijn episcopaat voor hem "bijzonder kostbaar" waren. "Ik denk aan mijn ontmoetingen met gevangenen, die vastzaten voor zware delicten maar geraakt waren door de liefde van de Heer. Zo ook de talrijke dagen waarop ik personen die gescheiden of hertrouwd zijn mocht verwelkomen, en met hen delen en bidden (...).

Ik denk hier ook aan de vele eucharistievieringen waarin vrouwen, gekwetst door de beproeving van een miskraam of het drama van een abortus, dankzij de verrezen Jezus de krachtige hoop konden hervinden dat ze op een dag, eindelijk, dat kind kunnen verwelkomen dat ze nooit hebben gezien, dat ze in deze wereld niet konden of wilden verwelkomen, maar dat ze voor de eeuwigheid zullen omhelzen."

Fouten
Eveneens kostbaar waren voor Léonard "de talrijke contacten met christenen die zich inzetten voor de armsten in onze samenleving, voor mensen zonder inkomen en zonder onderdak, voor ouderen die door iedereen zijn verlaten, voor vluchtelingen en mensen zonder papieren". 

"Ik denk hier ook aan de vele gelegenheden die ik kreeg om moed en hoop te geven aan priesters, diakens, seminaristen, aan gewijden, aan alle soorten leken, door hen steeds weer mijn volle vertrouwen te schenken, zelfs al waren er op hun parcours zware mislukkingen, ja zelfs fouten."

Léonard wordt als aartsbisschop van Mechelen-Brussel opgevolgd door mgr. Jozef De Kesel.