CD&V: "Lessen trekken uit klimaatakkoord"

Het is goed dat alle overheden in ons land een evenwichtig akkoord hebben bereikt over de inspanning om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Wat vandaag van belang is, is niet het verleden, maar de keuze voor de toekomst. Dat zegt CD&V.

 "Maar we zijn er nog niet", stelt voorzitter Wouter Beke. "Het akkoord dat bereikt werd, gaat over het bereiken van de doelstellingen die in 2020 moeten gehaald worden. Intussen legde de laatste Europese Raad in 2014 de nieuwe doelstellingen voor 2030 vast. We zullen na de Top in Parijs de definitieve doelstellingen kennen die dan door elke lidstaat moeten gehaald worden."

2021
"Als we in 2021 geen werk maken van de uitvoering van nieuwe afspraken dan halen we in 2030 nooit de opgezette doelstellingen", benadrukt Beke. Daarom vraagt CD&V aan alle overheden en stakeholders om lessen te trekken uit de voorbije onderhandelingen.