In 2014 vielen er 727 verkeersdoden

Vorig jaar zijn in ons land 727 mensen omgekomen bij een verkeersongeval. Dat blijkt donderdag uit de publicatie van de statistieken van de verkeersongevallen in 2014. Het cijfer blijft daarmee ongeveer stabiel. Het aantal zwaargewonden daalde wel met 10 procent.

In 2014 gebeurden er 41.481 verkeersongevallen. Daarbij vielen 53.975 slachtoffers, waarvan er 727 stierven binnen de 30 dagen na het ongeval. Het aantal dodelijke slachtoffers bleef in 2014 dus min of meer stabiel in plaats van te dalen, zoals dat in 2013 het geval was. In dat jaar kwamen 724 mensen om tot 30 dagen na een ongeval.

Zwaargewonden
Ook het aantal lichtgewonden stagneerde in 2014 (48.746 in 2014, 49.020 in 2013). Het aantal zwaargewonden daarentegen nam met bijna 10 procent af (4.502 in 2014, tegenover 4.947 in 2013).

Daling Waals-Gewest
Als we vergelijken met 2005 is het het aantal verkeersdoden in ons land gedaald met een derde (-33 procent). De daling was groter in het Waals Gewest (-38 procent) dan in het Vlaams Gewest (-31 procent). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het aantal dodelijke verkeersslachtoffers min of meer stabiel (28 doden in 2005, 29 in 2014).

Fietsers
Er vielen in 2014 in bijna alle categorieën ook minder zwaargewonde verkeersslachtoffers dan in 2005. Eén uitzondering: er vielen 9 procent méér zwaargewonden in de categorie fietsers (964 zwaargewonden in 2005, 1.048 in 2014). Het aantal zwaargewonden in personenwagens halveerde in diezelfde periode (van 3.530 in 2005 naar 1.743 in 2014). 

Nog sterker daalde het aantal zwaargewonden in vrachtwagens: min 58 procent. Het aantal zwaargewonde voetgangers daalde met 28 procent.