Beslissing Uplace is "dom en hypocriet"

De Vlaamse regering zet definitief het licht op groen voor de ruimtelijke plannen voor Uplace. De regering keurde namelijk het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) definitief goed. Dat GRUP omvat de ruimtelijke plannen voor het veelbesproken winkelcentrum in Machelen. Het GRUP wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Begin volgend jaar zal de Vlaamse regering definitief beslissen over het dossier, maar er is alvast heel wat kritiek gekomen op de beslissing.

Er zijn wel strakke mobiliteitsvoorwaarden aan het dossier toegevoegd.Het GRUP treedt namelijk niet meteen in werking. En als er tegen eind 2017 geen garanties zijn voor het geplande station van het Gewestelijke ExpresNet (GEN) en de busverbinding, treden de nieuwe ruimtelijke plannen zelfs helemaal niet in werking en valt men terug op de bestaande plannen.

Mobiliteitsvoorwaarden realiseren

Om tegemoet te komen aan de bezwaren rond mobiliteit zijn de voorwaarden aangescherpt. Zo moet tegen eind 2017 de vergunning voor het geplande GEN-station (Kerklaan) verleend zijn en moet De Lijn tegen dan een beslissing hebben genomen voor het inleggen van een hoogfrequente busverbinding tussen Uplace en de luchthaven en het station van Vilvoorde. Als dat niet het geval is "zullen de huidige bestemmingen en voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde en de plannen van aanleg van kracht blijven". Met andere woorden, als die twee mobiliteitsvoorwaarden tegen dan niet gerealiseerd zijn, "blijven de huidige bestemmingen en voorschriften gelden".

"Dom, kortzichtig en hypocriet"

Unizo-topman Karel Van Eetvelt heeft geen goed woord over voor de beslissing van de Vlaamse regering. "Dom, kortzichtig en hypocriet", zo noemde hij de beslissing op Twitter. "De kleine ondernemer wordt opnieuw in de steek gelaten", klinkt het. Van Eetvelt waarschuwt ook dat de bijkomende jobs waarmee wordt geschermd, van tijdelijke aard zullen zijn en bovendien naar buitenlandse werknemers zullen gaan.

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) noemt de beslissing een "chantageoefening" van de Vlaamse regering rond Uplace. Als aan de mobilteitsvoorwaarden niet voldaan wordt, valt de strad terug op oude plannen van ruimtelijke ordening, waardoor een deel van de stad opnieuws als industriegebied zal worden ingekleurd. "Daarmee zou een streep getrokken worden door de stadsontwikkeling waar we nu al vijftien jaar mee bezig zijn", zei hij in De Ochtend op Radio 1.