Akkoord over openhouden Doel 1 en 2

De federale regering heeft met Electrabel, filiaal van Engie, een overeenkomst bereikt voor de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. De kernreactoren zullen tien jaar langer openblijven. De rente daarvoor wordt verlaagd.

De nucleaire rente die Electrabel aan de Belgische regering moet betalen om Doel 1 en 2 open te houden, komt voor 2015 op 150 miljoen euro te liggen. In 2016 gaat het om 20 miljoen euro minder: 130 miljoen euro.

Electrabel zal de drie jaar die daarop volgen minstens 150 miljoen euro per jaar betalen. In 2013 betaalde Electrabel nog 422 miljoen euro.De regering en Electrabel zijn overeengekomen dat ze elke drie jaar een minimumbedrag afspreken.

De deadline om tot een akkoord te komen, lag op 30 november. Met de levensduurverlenging wil de regering de energiebevoorradingszekerheid van België garanderen.

"Goede zaak voor concurrentie"

De levensduurverlenging van Doel 1 en 2 laat toe dat de prijzen in ons land nauwer zullen aansluiten bij die in de buurlanden. Dat is bijgevolg een goede zaak voor de concurrentiepositie van de Belgische industrie. Dat zegt Febeliec, de federatie van industriële gebruikers van elektriciteit en aardgas.

Meer bevoorradingszekerheid betekent minder afhankelijkheid van invoer, argumenteert de federatie van industriële stroomverbruikers. De verlenging zorgt ook voor duidelijkheid. De onzekerheid over de toekomst van de kerncentrales was de laatste jaren steeds zwaarder gaan wegen op het investeringsklimaat, aldus nog Febeliec.

"Miljoenencadeau"

Kristof Calvo, fractieleider voor Groen, reageert erg verontwaardigd. Calvo beschouwt het langer openhouden van de twee kernreactoren als "een miljoenencadeau voor Electrabel en een nekslag voor alle investeerders in hernieuwbare energie". Groen belooft alle mogelijke middelen te zullen onderzoeken om deze beslissing ongedaan te maken.

"Dit is pure nucleaire dogmatiek. Nu ook de scheurtjesreactoren (Doel 3 en Tihange 2, red.) heropstarten, zadelt deze regering ons voor jaren verder op met een nucleair monopolie", zegt Calvo. "Ik begrijp niet hoe een liberale eerste minister zoiets kan goedkeuren. Hier wordt het Belgisch energiebeleid voor jaren uitverkocht".

"Zwarte dag

Het Groen-parlementslid meent dat CD&V en Open Vld zich hebben laten kisten door MR en N-VA, "twee nucleaire partijen bij uitstek". Volgens Calvo is 30 november een zwarte dag voor het milieu en het klimaat, waarbij hij ook verwijst naar het mislukken van een intra-Belgisch klimaatakkoord.