Dossier Vluchtelingencrisis

Regering akkoord over spreidingsplan

De ministerraad heeft vrijdag het verplichte spreidingsplan voor vijfduizend asielzoekers goedgekeurd. Bedoeling is die plaatsen evenwichtig te verdelen onder de gemeenten, waarbij rekening wordt gehouden met hun draagkracht, maar ook met reeds geleverde en huidige inspanningen. Tegelijk zal de regering harder inzetten op de doorstroming van asieldossiers en meer terugkeercapaciteit van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het verplichte spreidingsplan zat al langer in de pipeline. De ministerraad keurde vrijdag het aantal plaatsen goed en de parameters op basis waarvan de plaatsen worden verdeeld. Het spreidingsplan moet nog in een Koninklijk Besluit worden gegoten. Pas vanaf de inwerkingtreding, die niet voor januari is voorzien, zullen de gemeenten verplicht zijn de gevraagde bijdrage te leveren.

Bij de parameters telt het bevolkingsaantal voor 35 procent, het totaal netto-belastbaar inkomen voor 20 procent, het aantal opvangplaatsen in de gemeente voor 30 procent en het aantal leefloners voor 15 procent. Volgende week gaat op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) een brief de deur uit richting de gemeenten met daarin concrete uitleg over de lokale situatie. Gemeenten die vandaag al een grote inspanning doen in de opvang van asielzoekers krijgen een vrijstelling.

Volgens Francken is zijn plan communautair evenwichtig. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Met het plan-Courard van weleer waarbij Vlaanderen 88 procent van de opvangplaatsen zou moeten leveren, kon ik uiteraard niet akkoord gaan", reageert de staatssecretaris. "Ik ga er dan ook vanuit dat elke gemeente zijn schouders zet onder dit plan."