Dossier Terreurdreiging

Dit denken Belgen over terreurdreiging

De terreur van de afgelopen weken heeft niemand onberoerd gelaten. De Universteit van Gent heeft daarom samen met VTM NIEUWS een enquête gedaan bij 805 Belgen over hoe zij zich voelen bij de aanslagen in Parijs en de dreiging in België. Uit de resultaten wordt duidelijk dat we de dreiging zeer ernstig nemen en bijna één Belg op twee vreest voor een terroristische aanslag in ons land. Hun gedrag aanpassen, zien de meeste mensen niet zitten.

Hoe ernstig schat u terreurdreiging in? 

Amper 10,4 procent van de ondervraagden schat de terreurdreiging niet ernstig in, terwijl 62,3 procent zich wel zorgen maakt. Eén op de vier Belgen (27,3 procent) blijft neutraal. Opvallend is dat de mensen in Brussel en Wallonië de dreiging ernstiger nemen dan in de rest van het land.

Is uw angst voor een aanslag in België vergroot sinds de aanslagen in Parijs?;

Sinds de aanslagen in Parijs zit de schrik bij de gemiddelde Belg er goed in. 61,8 procent van de mensen heeft meer angst sinds de terroristische aanslagen in Parijs van vrijdag 13 november. Minder dan één op de vijf Belgen (17,7 procent) leeft niet angst.

Hoe schat u de kans in op een terroristische aanslag in België?

De voorbije week werd het terreurniveau in Brussel opgetrokken van 3 naar 4, er was een "zeer concrete dreiging voor een aanslag". Door het verhoogde niveau vreest ook de Belg voor een aanslag in ons land. Bijna één op de twee (44,4 procent) vreest dat er een kans is op een terroristische aanval. Vrouwen hebben blijkbaar meer angst voor een aanslag dan mannen, net als inwoners van Brussel en Wallonië.

Past u uw gedrag aan nu er verhoogde dreiging is?

Door het verhoogde terreurniveau werden bepaalde evenementen afgelast en was de metro in Brussel een tijdlang dicht. Toch is het merendeel van de Belgen niet van plan zijn gedrag aan te passen. Er heerst wel onrust, maar slechts een minderheid gaat effectief zijn gedrag aanpassen. Opvallend is dat 49 procent van de vrouwen neemt niet wil deelnemen aan massa-evenementen, terwijl slechts 28 procent van de mannen thuisblijft.

Hoe groot acht u de kans dat u persoonlijk betrokken raakt bij een aanslag?

Heel wat Belgen achten het waarschijnlijk dat er in de komende weken een terroristische aanslag in België gebeurt. Toch acht slechts 6,8 procent van de ondervraagden het waarschijnlijk om zelf betrokken te raken bij zo'n aanslag. Het grote merendeel (70,3 procent) vindt het onwaarschijnlijk om betrokken te raken.

Hoe vaak praat u met anderen over de terreurdreiging?

Het is duidelijk dat de terreurdreiging het gespreksonderwerp van de dag is. Maar liefst 47 procent van de Belgen praat vaak tot heel vaak over de terreurdreiging. 39,1 procent praat er af en toe over. Amper 14 procent beweert er zelden of nooit over te spreken.

Over de steekproef: een totaal van 805 respondenten vulden de vragenlijst in (50 % mannen, 50 % vrouwen). De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 47.17, met een minimum van 18 jaar en een maximum van 91 jaar. 467 respondenten wonen in Vlaanderen, 256 in Wallonië en 83 in Brussel. De steekproef is representatief voor België op vlak van geslacht en leeftijd. De foutenmarge bedraagt 3,4%. Enquête is afgenomen nadat het terreurniveau in Brussel weer verlaagd werd naar 3.