Wordt artsenexamen makkelijker?

Een makkelijker ingangsexamen voor de opleidingen arts en tandarts, maar dan wel een waarbij enkel de besten en dus niet al wie geslaagd is, mogen starten. Daarvoor pleiten de experts die in opdracht van onderwijsminister Hilde Crevits de toegangsproef tegen het licht hielden. De minister zelf spreekt zich nog niet uit.

Het eerste Vlaamse toelatingsexamen dateert van 1997. Het moet de instroom van nieuwe studenten in lijn brengen met het vastgelegde aantal afgestudeerden dat effectief een Riziv-nummer krijgt en dus als arts of tandarts aan de slag kan. De enorme groei van het aantal deelnemers, van 914 in 1998 tot 6.185 dit jaar, maakte echter dat het examen steeds moeilijker moest zijn.

Vergelijkend examen

Een vergelijkend examen kan dat verhelpen, argumenteert de begeleidingscommissie die het systeem grondig evalueerde. Daarbij zou niet langer iedereen die geslaagd is automatisch met de opleiding kunnen beginnen, maar kan simpelweg vooraf bepaald worden dat enkel de X aantal besten mogen starten. Voordeel is vooreerst dat men zeer precies kan bepalen hoeveel studenten mogen starten.

Vraag schrappen heeft geen impact

Bovendien zorgt een makkelijker examen voor meer uiteenlopende scores, wat de differentiatie tussen de deelnemers eenvoudiger maakt. Daarnaast zou het schrappen van een slecht gestelde vraag - zoals in 2014 - ook geen impact meer hebben op het aantal geslaagden.

Slechts één examenmoment

Een vergelijkend examen houdt echter in dat er slechts één examenmoment zou zijn per jaar en dat een positief resultaat slechts twee jaar geldig zou blijven. Studenten zouden ook meteen moeten kiezen voor de optie arts of tandarts en het aantal deelnames zou beperkt worden tot drie.

Nog niets beslist

Het gaat voorlopig slechts om een advies, Onderwijsminister Crevits heeft nog niets beslist. "Het is zeker geen piste om uit te sluiten, maar als we iets nieuw gaan doen, moet het zeker beter zijn", verduidelijkt ze. Bovendien slaagt het systeem zoals het nu bestaat er voorlopig goed in om het aantal nieuwe studenten af te stemmen op het contingent, merkt de minister nog op.