Minder hiv-besmettingen in 2014

Vorig jaar daalde het aantal hiv-diagnoses met acht procent. In 2014 werden er 1039 infecties vastgesteld, dat komt overeen met gemiddeld 2,8 nieuwe diagnoses per dag. Het aantal hiv-diagnoses blijft dus hoog in België, maar er wordt wel een daling waargenomen.

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid blijft wel waakzaam. Het is op dit moment nog onmogelijk om te weten of deze daling al dan niet het begin voorspelt van een structurele dalende trend. In België ligt het aantal patiënten dat geniet van een aangepaste medische ondersteuning hoog. De doeltreffendheid van de antiretrovirale behandeling doet de hoeveelheid virus in het bloed van de hiv-patiënt zodanig dalen dat het (nagenoeg) niet meer waarneembaar is, wat bijdraagt tot een aanzienlijke reductie van het risico op verdere overdracht van hiv.

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, reageert voorzichtig positief op de daling van het aantal nieuwe diagnoses. Het is een bevestiging van de werkzaamheid van combinatiepreventie, het tegelijk inzetten op verschillende vormen van preventie.