Dossier Terreurdreiging

Wie nu niet werkt, kan uitkering krijgen

Bedrijven in het Brussels Gewest die door de terreurdreiging vandaag gesloten bleven, kunnen daarvoor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Dat heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aangekondigd. “Ik wil de economische schade zoveel mogelijk beperken”, zegt Peeters.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden ingeroepen als het onmogelijk is om te werken door omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van de werkgever en werknemer om. De actuele dreiging en de daaraan verbonden gevolgen gelden hier als overmacht. De maatregel geldt niet als het werk op andere locaties kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met behulp van telewerk.

De RVA zal nu de nodige richtlijnen uitsturen. Een tijdelijke werkloze heeft automatisch recht op een werkloosheidsuitkering. In dat geval moet de werkgever een schrijven richten aan de directeur van het werkloosheidsbureau.