Dossier Terreur in Parijs

Dreigingsniveau 3: wat betekent dat?

De Belgische link met de aanslagen in Parijs en vooral het feit dat Salah Abdeslam nog voortvluchtig is, maakt dat het dreigingsniveau verhoogd werd naar 3, of ‘Ernstig’. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Acute dreiging

In ons land gold niveau 2 al sinds de aanslagen van 9/11. Het betekent dat er algemene waakzaamheid is, zonder echt goed te weten voor welk gevaar men moet uitkijken. Het grote verschil bij niveau 3 is dat er nu wel een acuut gevaar, een bepaald doelwit is dat men in de gaten houdt en dat er ingegrepen zal worden.

Niet lang houdbaar

Want dat is het grootste verschil tussen niveau 2 en 3: het eerste kan je jarenlang aanhouden, zonder ooit te moeten ingrijpen. Het tweede is niet vol te houden, de dreiging moet op een bepaald moment uitgeschakeld worden.

Extra maatregelen

Het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, bepaalt welke maatregelen er moeten komen. Dat kan verschillen van situatie tot situatie, of anders gezegd: afhankelijk van welke dreiging er is. Na het oprollen van de cel in Verviers kwam er extra beveiliging voor politiegebouwen en de gerechtsgebouwen in Brussel, omdat toen duidelijk werd dat er aanslagen beraamd werden tegen politiemensen.

Het OCAD is karig met informatie over welke maatregelen er komen, maar de afgelasting van de voetbalmatch België-Spanje wijst erop dat er extra veilig omgesprongen wordt met grote evenementen en dat daar dus ook extra politieaanwezigheid zal zijn.

Leger 

Vanaf niveau 3 kan er ook beslist worden om het leger in te zetten. Dat gebeurde na de vorige verhoging op extra gevoelige plaatsen. Zelfs na de verlaging naar niveau 2 bleven militairen echter aanwezig, vooral in Joodse buurten.