Drugs en alcohol kosten ons 4,63 mjd

De jaarlijkse sociale kost voor het gebruik van legale en illegale drugs in ons land bedraagt 4,63 miljard euro, omgerekend is dat 419 euro per inwoner. Dat blijkt uit een studie van de UGent in opdracht van het Federaal Wetenschapschapsbeleid, meldt uitgeverij Politeia.

Uit dezelfde studie blijkt verder dat in het onderzoekjaar 2012 meer dan 500.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan door het gebruik van legale en illegale middelen. De grootste boosdoeners zijn alcohol en tabak, samen goed voor een sociale kost van 3,54 miljard euro. Het aandeel van illegale drugs bedraagt 726 miljoen euro. De sociale kost bestaat uit directe kosten (gezondheidszorg, aanpak druggerelateerde criminaliteit en verkeersongevallen), indirecte kosten (zoals verlies aan productiviteit) en 'ontastbare kosten' voorgesteld aan de hand van een verlies aan gezonde levensjaren.

De onderzoekers stellen ook een reeks aanbevelingen voor op een studiedag in Gent. Het gaat onder meer op het inzetten op een globaal en geïntegreerd alcoholbeleid, volop inzettend op preventie. Daarnaast stellen ze voor om het bestaande tabaksbeleid verder uit te bouwen. Wat het illegaal druggebruik betreft, stellen de onderzoekers voor om systematisch in te zetten op alternatieven voor vervolging en bestraffing van druggebruikers en het aanbieden van drughulpverlening in de gevangenis. Ook willen ze dat er meer ingezet wordt op het verstandig gebruik van psychoactieve medicatie.

In België gebruikt 5 procent van de bevolking cannabis en 0,8 procent andere illegale drugs. Daarnaast telt ons land een groot aantal gebruikers van legale drugs: 23 procent rokers, 16 procent gebruikers van psychoactieve medicatie, 14 procent dagelijks alcoholgebruikers en 6 procent met neiging tot overmatig alcoholgebruik.