Elk jaar tot 6.000 leerkrachten gezocht

De Vlaamse scholen moeten tot 2024 elk jaar op zoek naar gemiddeld 6.000 voltijdse leerkrachten. Maar net nu dreigt de hervorming van de lerarenopleiding de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) buitenspel te zetten, staat donderdag in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Tegen het schooljaar 2023-2024 ligt de behoefte aan onderwijzend personeel in Vlaanderen zo'n 10 procent hoger dan vandaag, blijkt uit een arbeidsmarktprognose op vraag van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De voorspellingen zijn gebaseerd op onder meer de groei van het aantal leerlingen, de verwachte pensioneringen bij leraars en de instroom in de lerarenopleidingen.

Vooral tekort in middelbaar

Voor het kleuteronderwijs ziet het er relatief rooskleurig uit. Vanaf 2019 tot 2024 zijn jaarlijks gemiddeld 1.000 voltijdse jobs nodig, maar gezien het aantal studenten kleuteronderwijs wordt er geen lerarentekort verwacht. Bij de lagere scholen zijn er vandaag al, door het groeiend aantal leerlingen, te weinig leerkrachten, terwijl tot 2019 jaarlijks zelfs gemiddeld 2.000 voltijdse jobs moeten worden ingevuld.

Toch blijft vooral het secundair onderwijs het zorgenkind van Crevits. Tegen 2023 zal de behoefte aan leerkrachten zijn gestegen met liefst 35 procent. Op het toppunt zullen er jaarlijks gemiddeld 3.443 leraren nodig zijn, zo'n 1.200 meer dan vandaag.

Minder studenten

Bijzonder problematisch, stelt De Morgen, want het aantal studenten in de lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten is in vijf jaar tijd met zo'n 14 procent gedaald. De CVO's trekken wel meer studenten, maar zij zouden in de discussienota over de hervorming van de lerarenopleiding minder aantrekkelijk worden.