Corruptie prioriteit voor gerecht

Het gerecht krijgt voor het eerst een rondzendbrief om de corruptie aan te pakken. De procureurs-generaal maken er zelfs een topprioriteit van, zo staat dinsdag in De Tijd.

België hinkt vaak achterop in de strijd tegen omkooppraktijken. Maar met een rondzendbrief tegen "publieke omkoping, private omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering door personen die een openbaar ambt uitoefenen" wil het college van procureurs-generaal het tij keren.

Prioritair

"Deze dossiers moeten prioritair behandeld worden", is de duidelijke boodschap aan alle openbare aanklagers. "Corruptie verstoort ernstig het vertrouwen van de burgers in de overheidsinstellingen en vertekent de sociale en economische relaties."

Te laks

Het is de allereerste rondzendbrief die focust op omkoping. Twee jaar lang heeft het Brusselse parket-generaal er samen met experts uit de rest van het land aan gewerkt, in opdracht van de procureurs-generaal.

In de rondzendbrief staan concrete maatregelen om te verhinderen dat justitie corruptie nog te laks aanpakt. Zo zullen openbaar aanklagers geen enkel corruptiedossier nog mogen klasseren wegens "onvoldoende speurders" of "andere prioriteiten". Dat zal alleen nog mogen als hun korpschef, de procureur of de procureur-generaal, uitdrukkelijk akkoord gaat.