Politie Brussel vindt mummie na 45 jaar

De Brusselse lokale politie heeft een vermiste overledene teruggevonden die al 45 jaar spoorloos was. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat weliswaar om een mummie uit het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) in het Jubelpark, die in 1970 was uitgeleend en nooit was terugbezorgd. De mummie is nu teruggevonden via een veilinghuis en is door de politie in beslag genomen.

Korte tijd geleden nam het KMKG contact op met de Brusselse lokale politie omdat er twee mummies ontbraken in haar collectie. Onderzoek leerde dat het museum de twee mummies in 1970 uitleenden aan twee artsen voor onderzoek. Die ontleedden één van de mummies en onderwierpen de andere aan radiografie. De resultaten van dat onderzoek werden in 1973 gepubliceerd in twee wetenschappelijke tijdschriften maar de mummies werden nooit terugbezorgd aan het museum.

Veilinghuis Bergen
De politie ging op zoek naar de mummies en ontdekte dat een veilinghuis in Bergen een mummmie ter verkoop aanbood. Uit nader onderzoek bleek dat de persoon die de mummie aanbiedt, J. D, zoon was van een van de artsen die de mummies in 1970 hadden onderzocht. Toen de politie met J.D. contact opnam, weigerde die echter aan het onderzoek mee te werken en weigerde hij ook de mummie terug te geven. Het Brusselse parket beval daarop de mummie in beslag te nemen. De Brusselse politie is intussen de vermiste mummie gaan ophalen en heeft J.D. uitgenodigd voor een verhoor. Die verklaarde eerst eenadvocaat te willen raadplegen.

Verjaring

Hoewel de feiten meer dan 40 jaar geleden plaatsvonden, zijn ze nog steeds strafbaar, aldus het Brusselse parket. "Vermits het verduisterde voorwerp nog altijd in bezit was van de verdachte, staan we voor een doorlopend misdrijf en kan er geen verjaring intreden."

Foto: archiefbeeld