Kinderbijslag weer niet geïndexeerd?

Hoewel de spilindex volgens de jongste vooruitzichten van het Planbureau in augustus volgend jaar overschreden wordt, heeft de Vlaamse regering in haar begroting geen rekening gehouden met een indexering van de kinderbijslag. Uit een rondvraag van De Standaard en Het Nieuwsblad blijkt dat niemand binnen de regering zegt dat die indexering er ook effectief zal komen.

Nog geen geld voorzien
Niemand binnen de regering wil zeggen dat het geld voor de indexering wel gezocht zal worden. Officieel klinkt het dat de Vlaamse regering daarover "op het gepaste moment" zal overleggen. "Daarvoor hebben we begrotingscontroles", zegt een regeringsbron.

Belofte gebroken?
Een automatische indexering is dus geen zekerheid. Nochtans was de niet-indexering van de kinderbijslag het voorbije jaar door de Vlaamse regering aangekondigd als een eenmalige maatregel.

28 euro verlies per kind
Die indexsprong betekende toen een verlies van 28 euro per kind. De regering beloofde het geld (63 miljoen euro) in te zetten voor het vernieuwd stelsel van de kinderbijslag.