Dossier Vluchtelingencrisis

"Opvang asielzoekers raakt verzadigd"

Het burgerplatform ter ondersteuning van de vluchtelingen vreest dat er in Brussel opnieuw een kamp met vluchtelingen zal ontstaan. Het platform vreest met name dat er bij gebrek aan opvangplaatsen tegen zondag 1.000 asielzoekers gewdwongen zullen zijn om op straat te overnachten.

Nieuwe "jungle van Calais"?
"De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft vandaag 150 asielaanvragers ontvangen, 150 anderen werd gevraagd terug te keren op 13 november en 120 op 14 november. Dat betekent dus dat er 270 mensen gedwongen zijn om gedurende tien dagen zelf een oplossing te zoeken. Tel daarbij nog de nieuwkomers die dagelijks aankomen. Als de Dienst Vreemdelingenzaken zijn quotum niet optrekt, dreigt er een overbelasting want de instroom versnelt. Wij vrezen dat mensen door het gebrek aan opvangplaatsen gedwongen zullen zijn in Brussel een soort 'jungle van Calais' te openen", stelt Isabelle Capiaux, woordvoerster van het burgerplatform.

Extra pre-opvangplaatsen
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken meldde vanochtend op Twitter dat er 507 asielzoekers in de pre-opvang sliepen. Een zestigtal anderen werden opgevangen door privé-initiatieven. Francken zegt dat er vandaag extra pre-opvangplaatsen zullen worden gecreëerd.

Opvangnetwerk raakt verzadigd
Volgens Capiaux is het ondenkbaar om in november een tentenkamp op te richten zoals het eerdere tentenkamp in het Maximiliaanpark. Maar volgens haar raakt het opvangnetwerk verzadigd. Het platform vraagt dat de overheid een gebouw met minstens 1.000 opvangplaatsen opent. "Afgelopen nacht hebben we alternatieven kunnen vinden in jeugdherbergen, kerken en bij families. Maar die alternatieven zijn geen duurzame oplossing. De autoriteiten zijn nalatig door de zaak over te laten aan de samenleving", aldus Véronique Thirionet, een andere woordvoerster van het platform.

Nood aan warme kledij
Tegelijk lanceert het platform een nieuwe oproep om warme kledij voor mannen en kinderen te schenken. Daarnaast is er ook nood aan lakens, kinderwagens en slaapmatten, laat Gilles Hansaerts weten, coördinator van het depot waar de kledij gesorteerd wordt.